pl eng

Inteligencja i informatyka w biznesieSystemy wspomagania podejmowania decyzji firmy D-Sight


Nawet stosunkowo proste problemy decyzyjne wymagają wieloaspektowej (wielokryterialnej) analizy. Jest to racjonalne postępowanie, którym często kierujemy się w życiu. Podejmując decyzję o zakupie mieszkania rozpatrujemy nie tylko jego cenę, ale także atrakcyjność jego lokalizacji. Menedżer, który staje przed zadaniem wyboru lokalizacji dla nowego sklepu, powinien oceniać dostępne warianty pod kątem potencjału regionu, stopnia konkurencji, kosztu inwestycji w regionie itp. Wybór projektu (lub puli projektów) do realizacji, wybór struktury portfela inwestycyjnego, uszeregowanie firm z uwzględnieniem wielu wskaźników jakości – oto kolejne przykłady problemów decyzyjnych, wcale niełatwych. Problem komplikuje się, gdy trzeba uwzględnić interesy wielu stron! Dyrektor finansowy firmy może mieć zupełnie inne preferencje co do wyboru lokalizacji dla nowego sklepu niż dyrektor do spraw marketingu.


Czy można ułatwić decydentowi podejmowanie złożonych decyzji? Tak! Stosując odpowiednie oprogramowanie, które pozwoli mu zrozumieć naturę problemu i podjąć decyzję w zgodzie z jego preferencjami i doświadczeniem.
Rolę „cyfrowego asystenta” w procesie podejmowania decyzji pełni oprogramowanie D-Sight, które mamy przyjemność Państwu oferować.


Oprogramowanie D-Sight wspomaga podejmowanie decyzji podczas rozwiązywania złożonych, wielokryterialnych problemów decyzyjnych. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu stanowi ono bardzo użyteczne narzędzie do stosowania w praktyce. Oprogramowanie D-Sight stosowane jest w sektorach prywatnym i publicznym (m.in. służba zdrowia, wojskowość, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, transport) oraz ośrodkach badawczych i akademickich na całym świecie. Oprogramowanie to implementuje ugruntowane metody analizy wielokryterialnej, t.j. metody klasy PROMETHEE oraz metodę graficznej analizy wielokryterialnego problemu decyzyjnego o nazwie GAIA.
Oprogramowanie D-Sight łączy zaawansowany aparat matematyczny z przejrzystym i wygodnym interfejsem użytkownika, dzięki czemu stanowi ono silne wsparcie dla użytkownika.

Oprogramowanie D-Sight to rodzina trzech produktów:

 • D-Sight CDM (Collaborative Decision-Making Tool) – uniwersalne narzędzie dla wspomagania podejmowania decyzji z uwzględnieniem wielu decydentów (stron – grupowe podejmowanie decyzji);
 • D-Sight Sourcing (Strategic Sourcing Analysis Tool) – narzędzie do analizy i wyboru najkorzystniejszej oferty przetargowej, stosowane np. przy wyborze najlepszego dostawcy (towarów, półproduktów lub usług);
 • D-Sight Portfolio (Project Portfolio Optimization Tool) – narzędzie wspomagające analizę i wybór puli projektów do realizacji, przy zdefiniowanych przez użytkownika ograniczeniach; dzięki niemu, możliwe jest szeregowanie projektów od najbardziej, do najmniej atrakcyjnych.

Oprogramowanie D-Sight to:

 • ułatwienie podejmowania racjonalnych decyzji;
 • standaryzacja procesu decyzyjnego;
 • ułatwienie zrozumienia natury rozwiązywanego problemu;
 • oszczędność czasu przy analizie złożonych problemów decyzyjnych;
 • łatwość uzasadniania dokonanych wyborów;
 • usługa „w chmurze” (D-Sight.WEB), pozwalająca na grupową pracę przy projektach z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon).

Od strony funkcjonalnej, oprogramowanie D-Sight zapewnia:

 • definiowanie problemu i jego łatwą modyfikację (dodawanie/usuwanie wariantów, kryteriów; grupowanie kryteriów/wariantów; wyrażanie preferencji);
 • definiowanie uczestników projektu (decydentów) i ich wpływu na proces decyzyjny;
 • ocenę i szeregowanie wariantów decyzyjnych, z uwzględnieniem preferencji decydenta (decydentów) oraz nałożonych ograniczeń;
 • analizę problemu, z wykorzystaniem różnych narzędzi (tabele, wykresy, diagramy);
 • analizę wrażliwości rozwiązań;
 • interaktywne rozwiązywanie problemu decyzyjnego;
 • łatwy sposób modelowania preferencji decydenta;
 • eksportowanie wyników analizy (pliki PDF, Microsoft Excel, formaty graficzne);
 • wyczerpujący system pomocy, w sposób przystępny przedstawiający poszczególne opcje programu i etapy rozwiązywania problemu;
 • łatwe konfigurowanie systemu do własnych potrzeb;
 • pełne wsparcie przy definiowaniu problemu decyzyjnego.

Do rozwiązań D-Sight oferujemy pełne wsparcie merytoryczne i usługi doradcze.


Dodatkowe informacje o oferowanych przez nas rozwiązaniach D-Sight oraz cennik znajdziesz tutaj (plik PDF).


Jeśli potrzebujesz więcej informacji o rozwiązaniach D-Sight, skontaktuj się z nami.


aktualności
d-sight
Przykładowe fragmenty ekranów systemu
D-Sight Desktop:
Kryteria oceny
treeffect
Analiza graficzna (GAIA)
treeffect


d-sight

Broszura informacyjna D-Sight (PDF)do pobrania