pl eng

Inteligencja i informatyka w biznesie
Przedstawiamy poniżej wachlarz usług świadczonych przez naszą firmę w ramach zaawansowanego doradztwa biznesowego opartego na metodach naukowych i Państwa wiedzy eksperckiej.Doradztwo w zakresie poprawiania efektywności procesów biznesowych z wykorzystaniem analizy ilościowej i jakościowej.

Doradztwo w zakresie wykorzystywania najnowszych technik informatycznych (sprzęt i oprogramowanie) dla realizacji założonych celów biznesowych.

Modelowanie procesów biznesowych dla potrzeb wspomagania podejmowania decyzji.

Doradztwo w zakresie pozyskiwania danych ilościowych dla potrzeb zarządzania na szczeblach operacyjnym, taktycznym i strategicznym.

Doradztwo w zakresie (re)inżynierii procesów biznesowych w zależności od uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Kierowanie projektami mającymi na celu poprawę efektywności działania firmy w oparciu o własne opracowania lub w oparciu o opracowania klienta.

Szkolenia (w siedzibie klienta ) dla kadry kierowniczej z zakresu metod podejmowania decyzji dla potrzeb zarządzania.

aktualności
treeffect


do pobrania