pl eng

Inteligencja i informatyka w biznesie
Przedstawiamy poniżej wachlarz usług świadczonych przez naszą firmę w zakresie kompletnego wsparcia merytorycznego i technicznego dla systemów baz danych Oracle.Konsultacje konieczne do przygotowania systemu operacyjnego dla instalacji systemu baz danych; przedwdrożeniowe i wdrożeniowe konsultacje z dostawcami oprogramowania.

Instalacje baz danych.

Administracja systemami baz danych w zakresie: projektowania, przygotowania i realizacji mechanizmu wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu wraz z monitoringiem; odtwarzania baz danych w przypadku wystąpienia awarii; instalacji poprawek i aktualizacji baz danych; migracji do wyższych wersji systemu; okresowych reorganizacji baz danych, przeglądów dzienników oraz usuwania awarii; zarządzania przestrzeniami danych.

Przeprowadzanie audytu istniejących instalacji systemu baz danych pod kątem poprawności instalacji oraz przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa systemu wraz z wdrażeniem wytycznych z tego audytu.

Migracje baz danych na inną platformę (np. z systemu Microsoft Windows na system Linux).

Strojenie parametrów baz danych.

Realizacja oprogramowania do automatyzacji procesów wymiany danych pomiędzy różnymi systemami baz danych klienta (przetwarzanie wsadowe).

Realizacje specyficznych zleceń klienta w zakresie systemów baz danych.

aktualności
treeffect


do pobrania