pl eng

Inteligencja i informatyka w biznesieOd maszyny do gabinetu prezesa


Projektowanie dla środowisk przemysłowych wymaga od nas gruntownej znajomości obowiązujących dla nich norm. Dla tego projektujemy infrastrukturę która musi zapewnić  możliwość współpracy urządzeń znajdujących się w różnych środowiskach na terenie całego zakładu. W trakcie prac projektowych bierzemy pod uwagę różne czynniki np.: wstrząsy , wibracje, występowanie wilgoci i kurzu, częste zmiany temperatury, występowanie kwasów, olei i rozpuszczalników jak i wszech obecne w takich miejscach przenikające się pola elektromagnetyczne, mające bardzo szkodliwy wpływ na transmisję danych. Dopiero wtedy przystępujemy do wyboru odpowiednich komponentów składających się na całość infrastruktury sieciowej


Projektowanie zgodnie z wymaganiami
normy środowiskowej M.I.C.E


W celu zapewnienia płynnej pracy okablowania strukturalnego w zmieniających się dynamicznie warunkach środowiska zakładu przemysłowego należy doskonale znać zasady projektowania dla  tych środowisk.  Łączy się to nierozerwalnie z koniecznością posiadania gruntownej znajomości norm dedykowanych dla przemysłu. Projektując okablowanie dla zakładu przemysłowego bierzemy pod uwagę czynniki takie jak: wstrząsy, wibracje, występowanie wody i kurzu, temperaturę, występowanie kwasów, rozpuszczalników i mieszanek olei jak i zakłóceń elektromagnetycznych.


Klasyfikacja środowiskowa i wskaźniki oparte na wytycznych normy (M.I.C.E) (Mechanical, Ingress, Climatic/Chemical, Electro Magnetic) są właściwą metodologią kategoryzowania zagrożeń dla klas środowiskowych w każdej przestrzeni zakładu produkcyjnego, i są to: 1=niski, 2=średni, 3=wysoki


aktualności
treeffect


do pobrania