pl eng

Inteligencja i informatyka w biznesie
Stosowanie w biznesie innowacyjnych metod, sprzyjających podnoszeniu efektywności działania firm, wymaga stałego śledzenia doniesień ze świata nauki i techniki oraz wymaga umiejętnej selekcji i oceny rozwiązań, które mogą mieć potencjalne zastosowanie w praktyce.


Nasz zespół prowadzi badania w zakresie wykorzystywania najnowszych technik informatycznych dla potrzeb podnoszenia skuteczności działań operacyjnych i taktycznych przedsiębiorstw. Uczestnicząc w konferencjach w kraju i zagranicą, propagujemy ideę stosowania w praktyce metod ilościowych w zarządzaniu. Prowadzimy także prace badawcze w obszarze stosowania metod informatyki w medycynie oraz edukacji.


Dr Janusz Miroforidis prowadzi dodatkowo badania w zakresie wielokryterialnych metod wspomagania podejmowania decyzji oraz w zakresie wykorzystywania modelowania matematycznego i metod przybliżonych dla potrzeb zarządzania. Jest on także ekspertem z zakresu problemów decyzyjnych występujących w logistyce, handlu detalicznym i hurtowym oraz z zakresu komputerowych systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstw.

aktualności
treeffect
  • modelowanie matematyczne
  • metody podejmowania decyzji
  • metody przybliżone
  • optymalizacja i symulacja procesów biznesowych
  • technika i nauka w biznesie


do pobrania