pl eng

Inteligencja i informatyka w biznesie
Firma Treeffect rozpoczęła działalność w roku 2011. Specjalizujemy się w zaawansowanym doradztwie dla przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki, które obejmuje stosowanie nowoczesnych technik informatycznych oraz nowoczesnych metod zarządczych. Wykonujemy dedykowane rozwiązania informatyczne oraz oferujemy gotowe rozwiązania wiodących producentów w postaci: zaawansowanych systemów wspomagania podejmowania decyzji, systemów ERP oraz oprogramowania dla potrzeb medycyny. Realizujemy szkolenia z zakresu metod podejmowania decyzji. Aktywnie działamy na polu transferu wiedzy i technologii z nauki do biznesu.


Nasze motto ― „Inteligencja i informatyka w biznesie” ― wyraża pragnienie tworzenia efektywnych organizacji, w których intuicje personelu zarządzającego nabyte w praktyce łączą się w inteligentny sposób z metodami informatyki i nowoczesnymi metodami zarządczymi.


Nasz zespół posiada ogromne, blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania, kierowania projektami oraz w zakresie tworzenia i stosowania narzędzi informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstw. Dysponujemy dużym potencjałem intelektualnym, wynikającym z ciągłego samodoskonalenia się w zakresie informatyki i zarządzania. Wykorzystywanie zaawansowanych metod zarządczych i narzędzi informatycznych w gospodarce wymaga stałego podnoszenia własnych kwalifikacji oraz prowadzenia własnych badań naukowych – w tym zakresie współpracujemy z wiodącymi ośrodkami akademickimi w Polsce. Śledzimy najnowsze doniesienia naukowe z zakresu informatyki, aby w połączeniu z naszym doświadczeniem, proponować przedsiębiorstwom najbardziej racjonalne rozwiązania. W wielu publikacjach naukowych poruszamy tematykę wykorzystywania zaawansowanych metod wspomagania podejmowania decyzji w praktyce.


Nasze doświadczenia.


aktualności
treeffect


do pobrania